Quạt thông gió công nghiệp Super Win SPW-1000 (380V)