Khoan Bàn Hồng Ký

Máy khoan bàn 1m Hồng Ký HK-KT10
- 5%

Máy khoan bàn 1m Hồng Ký HK-KT10

6,175,000₫ 6,530,000₫
Máy khoan bàn 1m2 Hồng Ký HK-KT12
- 6%

Máy khoan bàn 1m2 Hồng Ký HK-KT12

7,450,000₫ 7,900,000₫
Máy khoan bàn 1m4 Hồng Ký HK-KT14
- 3%

Máy khoan bàn 1m4 Hồng Ký HK-KT14

8,050,000₫ 8,310,000₫
Máy khoan bàn 1m5 Hồng Ký HK-KCP 15
- 7%

Máy khoan bàn 1m5 Hồng Ký HK-KCP 15

23,920,000₫ 25,700,000₫
Máy khoan bàn 8T Hồng Ký KD800
- 9%

Máy khoan bàn 8T Hồng Ký KD800

4,120,000₫ 4,510,000₫
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC12T
- 1%

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC12T

19,210,000₫ 19,400,000₫
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT340
- 16%

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT340

24,000,000₫ 28,600,000₫
Máy khoan bàn Hồng Ký KD600
- 5%

Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

2,700,000₫ 2,830,000₫

Sản phẩm đã xem