Máy Đầm

Máy đầm bàn Oshima DB-69
- 10%

Máy đầm bàn Oshima DB-69

12,900,000₫ 14,320,000₫
Máy đầm bàn Oshima DB-80
- 6%

Máy đầm bàn Oshima DB-80

14,950,000₫ 15,900,000₫
Máy Đầm Bàn PC-60
- 28%

Máy Đầm Bàn PC-60

5,400,000₫ 7,500,000₫
Máy Đầm Bàn PC-70
- 12%

Máy Đầm Bàn PC-70

5,800,000₫ 6,600,000₫
Máy Đầm Bàn PC-80
- 7%

Máy Đầm Bàn PC-80

6,600,000₫ 7,100,000₫
Máy Đầm Bàn Tokyo PC80
- 20%

Máy Đầm Bàn Tokyo PC80

7,800,000₫ 9,800,000₫
Máy đầm cóc chạy điện HCD80/380v
- 9%

Máy đầm cóc chạy điện HCD80/380v

5,070,000₫ 5,590,000₫
Máy đầm cóc điện Oshima DCD-80
- 13%

Máy đầm cóc điện Oshima DCD-80

12,250,000₫ 14,100,000₫

Sản phẩm đã xem