THIẾT BỊ QUẠT

Máy làm mát Air Cooler CELLO Dura Cool +
- 12%
Máy làm mát Air Cooler CELLO Marvel +
- 8%

Máy làm mát Air Cooler CELLO Marvel +

6,040,000₫ 6,570,000₫
Máy làm mát Air Cooler CELLO Ossum +
- 4%

Máy làm mát Air Cooler CELLO Ossum +

6,750,000₫ 7,000,000₫
Máy làm mát Air Cooler CELLO Smart 30 +
- 14%

Máy làm mát Air Cooler CELLO Smart 30 +

3,900,000₫ 4,510,000₫
Máy làm mát Air Cooler CELLO Tower 15
- 20%

Máy làm mát Air Cooler CELLO Tower 15

3,290,000₫ 4,100,000₫
Máy làm mát Air Cooler CELLO Tower 25 +
- 27%

Máy làm mát Air Cooler CELLO Tower 25 +

4,000,000₫ 5,500,000₫
Máy làm mát Air Cooler CELLO Trendy 30 +
- 10%
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40B
- 16%

Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40B

4,100,000₫ 4,860,000₫
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40C
- 26%

Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40C

4,580,000₫ 6,230,000₫
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-50
- 21%

Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-50

6,180,000₫ 7,800,000₫
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-60
- 25%

Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-60

7,480,000₫ 10,000,000₫
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-11DB
- 15%

Máy làm mát cao cấp FujiE AC-11DB

4,000,000₫ 4,680,000₫

Sản phẩm đã xem